Villkor och bestämmelser


Normativa referenser

I enlighet med och för syftena med lagdekret 22/05/1999, nr 185 "Genomförande av direktiv 97/7/EG om konsumentskydd avseende avtal på distans" och Rundskriv nr 3487 / C 01This text appears to be a fragment and does not convey a complete sentence. If you can provide more context or the full sentence, I would be happy to help translate it into Swedish. 03.31.1998 "Regler om försäljning av varor genom elektroniska medel. E-handel."

Detta avtal är för försäljning av icke-matprodukter i den kvantitet och kvalitet som önskas av konsumenten genom att välja elektroniskt på webbplatsen. https://www.creative-cables.com/sv-SE/.

Från det ögonblick konsumenten får tillgång till och använder webbplatsen https://www.creative-cables.com/sv-SE/Är föremål för medlemskap och samtycker till att vara juridiskt bunden av de villkor som anges nedan inklusive alla listade dokument.
Vänligen granska detta dokument noggrant innan du använder tjänsten. Det kan hindra åtkomst till webbplatsen eller användning av den om du inte vill acceptera och följa dessa villkor och bestämmelser.

Artikel 1 Leverantör av varor och tjänster (även känd som operatör):

Mosaik S.p.A.
Lungo Dora P.Colletta n.113/9 - 10153 - Turin (TO) - Italien
Skatte- och momsregistreringsnummer IT09813270015 - REA TO - 1082998


Som ägare av webbplatsen:
https://www.creative-cables.com/sv-SE/

Konsument:
Användare eller kund på webbplatsenwww.creative-cables.com

 Artikel 2 - Varornas natur

Varorna och tjänsterna som är till försäljning är de som beskrivs på sidorna. https://www.creative-cables.com/sv-SE/, Namnet på produkten och eventuell beskrivning som innehåller de väsentliga egenskaperna hos varorna, samt året då de faktiskt är till försäljning.

Denna information kan komma att ändras regelbundet med periodiska uppdateringar i syfte att förbättra tjänsten för konsumenten.

Artikel 3 - Priser och produkt tillgänglighet

Produktpriserna som tydligt anges på webbplatsen inkluderar moms. Priset på produkten bör läggas till fraktkostnaden vid behov, vilket varierar beroende på önskat leveranssätt, samt tullavgifter när det är aktuellt. Om produkten inte är tillgänglig kommer du att informeras via e-post. Priset på inköpta varor sammanfattas i beställningsformuläret när kunden accepterar dessa villkor genom att välja elektroniskt och skicka, även i elektroniskt läge (online, via e-post eller fax), modulen Order Mosaic. S.p.A. Kunden är skyldig att acceptera dessa villkor för beställningar som görs per telefon, i så fall kommer kunden att få skriftlig bekräftelse på mottagandet via e-post, fax eller SMS enligt önskemål. Priser och tillgänglighet för produkter som marknadsförs av Mosaic. S.p.A. genom https://www.creative-cables.com/sv-SE/Kan komma att ändras utan förvarning.

 Artikel 4 - Avtal ingångna vid köp av minderåriga

Produkterna får endast köpas av vuxna. Om du ändå skulle kontrollera ditt köp genom att ge felaktig åldersinformation till en minderårig, ge felaktig information eller köpa föremålet du vill ha och / eller hämta data, är föräldrarna direkt ansvariga för betalningen av det köpta ämnet i enlighet med disciplinåterkallelsen som hänvisas till i artikel 7 i dessa försäljningsvillkor.

 Konst.5 - Beställningar / Fakturering

Beställningar accepteras skriftligen, via e-post, internet, telefon eller fax. Avtalets ingående är beroende av att kunden utför betalningen av hela beloppet med en av de tillgängliga betalningsmetoderna. Skattefakturan kan även utfärdas efter leverans av varorna inom den lagstadgade tiden.

 Artikel 6 - Leverans av varor

Leveransen av varorna sker inom den angivna tiden i offerten, till den adress som anges av konsumenten och med budbäraren utnämnd av Mosaic. S.p.A.. Identifieringen av varorna och överföringen av äganderätten sker vid tidpunkten för överlämnandet av varorna till budbäraren. Genom detta handling anses även hans skyldighet att leverera skatten till Creative-Cables Italia Srl vara uppfylld. För att undvika bedrägerier förbehåller sig budbäraren rätten till en identitetskontroll, vilket visar samstämmigheten i uppgifterna mellan orderinformationen och ägaren av kreditkortet. Av samma anledning är det nödvändigt att kunden tillhandahåller ett telefonnummer (helst fast) som kommer att användas med yttersta noggrannhet för att ge mer säkerhet till transaktionen/frakten, liksom namnet på porttelefonen/dörren, om det finns. Om mottagaren är frånvarande vid leveranstidpunkten, kommer budbäraren att lämna ett meddelande/varning för att komma överens med kunden om en annan leveranstid eller tillåta hämtning av paketet på närmaste budfirma. Kunden är vid mottagandet/hämtningen skyldig att kontrollera integriteten och kvantiteten av varorna i närvaro av distributören vid leveransen, och om förpackningen visar tydliga tecken på manipulering eller deformering som kan indikera eventuella skador eller ändringar i innehållet, måste kunden ACCEPTERA paketet och tydligt ange på leveranskvittot (Transportdokument eller Fraktsedel) de uppenbara förhållandena, eller om paketet inte visade några visuella bevis på skador, ALLTID acceptera genom att skriva under leveranskvittot med orden "ACCEPTERAS MOT UNDERSÖKNING" för att kontrollera innehållet i sändningen och säkerställa varornas skick senare. Om en eller flera produkter inte var i perfekt skick på grund av skador under transporten, måste kunden, efter att ha skrivit "SKADAT GODS MED SYNBAR FÖRPACKNING" på leveranskvittot, inom 3 Tre arbetsdagar måste meddelas av och Creative-Cables Italia Srl info.it@creative-cables.com e-postadress. Mosaic S.p.A. Kunden kommer att öppna en reklamation och, på egen bekostnad, inom 30 dagar från leveransdatumet eller meddelandet, ersätta eller ersätta skadade produkter. Om detta inte är möjligt, kommer kunden att få återbetalning av beloppet. Om kunden kontaktar kundtjänsten efter den tredje arbetsdagen kommer kunden att ha rätt till återbetalning. S.p.A. Besluta att öppna en praxis för korruption som innefattar utbytet av varor.

 Artikel 7 - Ångerrätt

Mosaiken S.p.A. Företaget garanterar rätten att återkalla från köpeavtalet enligt lagdekret 22/05/1999, n. 185 "Genomförande av direktiv 97/7/EG om skydd av konsumenter vid distansavtal", som ändrats. Kunden kan utöva ångerrätten senast 15 kalenderdagar från mottagandet av varorna. Denna rätt måste utövas genom att skicka ett skriftligt meddelande med rekommenderat brev med kvittens till: - Creative-Cables Italia Srl., C.so Frankrike 30, 10143 Torino (TO), Italien. Kommunikationen kan skickas, inom samma tidsperiod, mycket via e-post till adressen info.it@creative-cables.com, förutsatt att det bekräftas med rekommenderat brev med mottagningsbevis inom fyrtioåtta (48) timmar. Varorna måste returneras till operatören intakta, ostörda och kompletta i originalförpackningen, på kundens bekostnad inom och senast 15 dagar från meddelandet om återkallelsen. Mosaic S.p.A. Vi kommer att återbetala de betalda summorna (inklusive kostnader för den första leveransen i händelse av återkallelse från ordertotalen) inom högst 30 dagar från den dag då återkallelsen nådde kundens uppmärksamhet, men inte förrän efter att leveransen har returnerats och egendomens status som omfattas av återkallelsen har kontrollerats. Kostnaderna och riskerna förknippade med produktreturer kommer att bäras av köparen. Det bör noteras att lagstiftningen stadgar att ångerrätten endast kan utövas av fysiska personer (konsumenter) som handlar för ändamål som inte är relaterade till deras affärsverksamhet. Ångerrätten kan alltså INTE utövas av juridiska personer och fysiska personer som handlar för ändamål relaterade till en affärsverksamhet. Uteslutna från ångerrätten är också köp som görs av återförsäljare eller av dem som på något sätt köper för vidareförsäljning till tredje part. Ångerrätten gäller inte för leverans av varor som är tillverkade enligt specifikationer eller tydligt anpassade eller som, på grund av sin natur, inte kan returneras eller är benägna att försämras eller förfalla snabbt. Vi påpekar också att i fall av premiumtransaktioner (så kallade kampanjer), där köpet av en tillgång kombineras med en annan produkt som säljs till ett nominellt pris eller till och med ges bort, kommer ångerrätten att legitimt utövas genom att returnera båda varorna som ska köpas, med tanke på kravet på att den tillbehörsförsäljningen är överställd den första.

 Art. 8 - Garanterar Creative-Cables Italia Srl

a) Om en eller flera produkter inte uppfyllde kraven, skulle Mosaic S.p.A. åtar sig att ersätta dem med en ny leverans eller, om detta inte är möjligt, att återbetala beloppet, senast 30 dagar från leveransdatum och efter att ha informerats, att utföras inom 3 arbetsdagar, från kunden till vår kundtjänst. Produkter måste returneras till felaktig Mosaic S.p.A. på bekostnad av samma inom 15 dagar från leverans, och i vilket fall som helst efter avtal med kunden om arrangemang för dess avhämtning genom kurir mot avgift. Den måste returneras intakt, i ostörda skick och i komplett originalförpackning och placeras i dess originalförpackning, eller i vilket fall som helst i lämplig förpackning för att möjliggöra säker frakt. Mosaic S.p.A. reserverar sig rätten att, på sina egna kostnader, byta ut produkter som är felaktiga eller återbetala beloppet endast och uteslutande efter att ha returnerat dem till platsen och kontrollerat dem. c) Rapportera / Byta ut defekta produkter: Om det gäller varor som anses vara defekta måste kunden inom 20 dagar från mottagandet av beställningen meddela via e-post till Mosaic. S.p.A. info.it@creative-cables.com eller per telefon på nummer +39 011835037, så att du omedelbart kan identifiera eventuella problem och hitta en lösning.

 Art.9 - Användaransvar

a) Creative-Cables Italia Srl tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av användning eller felaktig användning av den tillhandahållna tjänsten. https://www.creative-cables.com/sv-SE/. Creative-Cables Italia Srl, dess representanter och anställda ska under inga omständigheter vara ansvariga gentemot användaren eller någon annan.
b) Mosaic Srl tar inget ansvar för fel eller utelämnanden inom. https://www.creative-cables.com/sv-SE/Eller någon annan webbplats som du kan referera till eller länka till.
Mosaik S.p.A. garanterar inte att tjänsten kommer att uppfylla dina behov.
Mosaik S.p.A. reserverar sig rätten att kontinuerligt uppdatera webbplatsen https://www.creative-cables.com/sv-SE/Det kan göras när som helst. Informationen kan innehålla felaktigheter eller fel av något slag vid skrivning.
Creative-Cables Italia Srl garanterar inte att tjänsterna som tillhandahålls av https://www.creative-cables.com/sv-SE/Tjänsten kommer att tillhandahållas utan avbrott, detta kommer att planeras i förväg förutom vid omständigheter utanför Creative-Cables Italias Srls kontroll.
Mosaik S.p.A. Det är ensamt ditt ansvar att utvärdera noggrannheten, fullständigheten och användbarheten av det som har tillhandahållits genom webbplatsen. https://www.creative-cables.com/sv-SE/.
Mosaik S.p.A. Friskrivning av ansvar till dig eller någon tredje part för eventuella indirekta, incidentella, följande, bestraffande eller exemplifierande (inklusive, utan begränsning, förlust av vinster, intäkter, affärsmöjligheter) som uppstår från eller i samband med en produkt eller tjänst som tillhandahålls av Mosaic. S.p.A. ,eller användningen eller oförmågan att använda samma.
Mosaik S.p.A. förbehåller sig inget ansvar för problem som uppstår till följd av force majeure såsom olyckor, explosioner, bränder, strejker och/eller blockader, jordbävningar, översvämningar och andra liknande händelser som förhindrar, helt eller delvis, att genomföra arbetet i enlighet med den tid som avtalats i kontraktet. S.p.A. Kommer inte att vara ansvarig gentemot någon part för eventuella skador, förluster och kostnader som uppstår till följd av att inte kunna fullfölja kontraktet av de tidigare nämnda skälen, där kunden endast har rätt till återbetalning av det betalda priset.
i) Utan att förneka förekomsten av bedrägeri eller grov vårdslöshet från Mosaics sida. S.p.A., Det är nu överenskommet att om Mosaic anses ansvarig på något sätt gentemot klienten, inklusive vid ick-uppfyllelse, helt eller delvis, förpliktelserna från Mosaic. S.p.A. mot Kunden som ett resultat av utförandet av en order är Mosaiks ansvar S.p.A. Får inte vara högre än priset på de produkter som kunden köpte och för vilka tvisten uppstod.

Art.11 - Användaransvar

Användaren är skyldig att se till att deras inmatningar är sanna, fullständiga och uppdaterade uppgifter om eventuella ändringar. Om de falska förklaringar lämnas kommer användaren att förlora förmånerna som erhållits genom de tillhandahållna tjänsterna. Mosaic. S.p.A. förbehåller sig rätten att ta bort dessa ämnen från sina egna listor över användare och accepteras inte efter formell inbjudan till självkorrigering.

 Art. 12 - Upphovsrätt och varumärke

Med tanke på att på sidorna i https://www.creative-cables.com/sv-SE/Jag har inte för avsikt att frivilligt reproducera något upphovsrättsskyddat material eller bryta mot lagen; Med det sagt gäller detta för allt originalmaterial och skyddat material som publicerats. https://www.creative-cables.com/sv-SE/Källan ska meddelas om du upptäcker en överträdelse av upphovsrättsskyddat material, oavsett ämnet. Det är nödvändigt att meddela personalen. www.creative-cables.de (via e-post till info.it@creative-cables.com) omedelbart för att undersöka och lösa en sådan upptäckt, ta bort sådant innehåll. Det bör noteras att varje produkt eller produktnamn och beskrivning av varje namn och beskrivning, företag, organisation, personnamn, varumärken, logotyper som nämns på denna webbplats är varumärken eller bearbetas av sina respektive ägare och kan vara skyddade av patent och/eller upphovsrätt som beviljats eller registrerats av myndigheterna. Vi förklarar att allt innehåll på webbplatsen https://www.creative-cables.com/sv-SE/, Innehållet på sidan, såsom text, filer, tabeller, information på sidorna, grafik, HTML, logotyper, knappikoner, bilder, grafik, ljud- och videolåtar (vilket innebär samlingen, arrangemanget och sammansättningen), all programvara, källkod, applikationsprojekt, formler, algoritmer, databaser osv., som används på sidan betraktas som exklusiv egendom för Creative-Cables Italia Srl eller dess innehållsleverantörer och produkter och skyddas av nationell lag (Lag 663/1941 och senare ändringar) U.S. Vad gäller internationell upphovsrätt, patent och de som rör immateriella rättigheter och/eller industriellt bruk; Du får inte modifiera, kopiera, distribuera, överföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa derivatverk från, överföra eller sälja någon information, programvara, produkter eller tjänster som erhållits från denna webbplats även i frånvaro av vinstsyfte. Särskild uppmärksamhet kommer att riktas mot missbruk av bilder, foton, banderoller, ursprungligen utvecklade av Mosaic. S.p.A. i din "fotolabb" och "Studio "Bild". All auktorisation måste begäras skriftligen via e-post och kan endast övervägas med uttryckligt samtycke från Mosaics direktörer. S.p.A., Ditt meddelande har mottagits. Tystnad ger inte upphov till någon auktorisering. Användning utöver det som tillhandahålls av dessa "Villkor för avtal Srl Mosaic" är inte tillåten. S.p.A. av https://www.creative-cables.com/sv-SE/"Inklusive minskning, modifiering, distribution, överföring, reproduktion, visning eller framförande av innehållet på denna webbplats är förbjudet och alla obehöriga användningar av resurserna på" https://www.creative-cables.com/sv-SE/Det är ett brott mot upphovsrätten, såvida det inte är en allvarlig förseelse, och kan leda till rättsliga konsekvenser enligt artikel 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis och 174-ter i lag 633/1941 och efterföljande ändringar.
 

Art. 13 - Jurisdiktion

Detta avtal ska styras av reglerna i rättssystemet i Italienska republiken. För eventuella tvister som rör detta kontrakt ska obetingat lösas av domstolen i Turin.

 

SIDANS INTEGRITETSPOLICY

Varför detta varningssignal?
Denna sida är avsedd att beskriva hur man hanterar webbplatsen i förhållande till behandlingen av personuppgifter för användare som besöker den.
Denna avisering tillhandahålls enligt art. 13 i Lagdekret nr. 196/2003 - Kod om skydd av personuppgifter för de som ansluter till företagets webbplatser på Mosaic. S.p.A.. (härefter "webbplatserna") åtkomst via dator till webbtjänsterna.
Denna information tillhandahålls för webbplatser och inte för andra webbplatser som nås via länkar.
Informationen baseras även på direktiv 2009/136/EC, som införde nya regler om cookies och rekommendation nr. 2/2001 antogs av de europeiska myndigheterna för skydd av personuppgifter för att identifiera flera minimikrav för insamling av personuppgifter online, och särskilt det sätt, tidpunkten och naturen av den information som dataskyddsansvariga måste ge användare när de ansluter till webbsidor, oavsett syftet med länken.

Behandlingens "ägare"
Efter konsultation av webbplatser kan data om personer identifierade eller identifierbara bearbetas.
Behandlingsinnehavaren är Mosaic. S.p.A. Huvudkontor: Corso Francia 30, 10143, Torino.

Behandlingsplats för data
Behandlingarna relaterade till webbplatstjänsterna utförs på Mosaic-företagets kontor. S.p.A.. och hanteras endast av personal som är ansvarig för bearbetning eller av personer som är ansvariga för tillfälliga underhållsoperationer.
Data som härrör från webbtjänsten kan tillhandahållas till teknikpartners och användas av innehavaren för att tillhandahålla de tjänster som begärs av användare och besökare.
De personuppgifter som tillhandahålls av användare besökare som begär leverans av informativt material (förfrågningar om information, svar på frågor, etc.) eller annan kommunikation (beställningar) används endast för att utföra den begärda tjänsten eller tjänsten och kommuniceras till tredje part endast om detta är nödvändigt för detta ändamål (tillhandahållande av tjänster som krävs genom den teknologiska och instrumentella partnern).

Typer av data som behandlas
Navigeringsdata
Datorsystem och programvaruprocesser som används för att driva webbplatser samlar in, under sin normala drift, viss personlig information vars överföring är implicit i kommunikationsprotokollen för Internet.
Denna information samlas inte in för att kopplas till identifierade personer, men genom sin natur kan den, genom bearbetning och koppling till data som innehas av tredje parter, identifiera de datorer som ansluter till webbplatsen.
Denna kategori av data inkluderar IP-adresser eller domännamn för datorer som används av användare som är anslutna till webbplatserna, adresserna i URI (Uniform Resource Identifier) för begärda resurser, begäran tid, metoden som används för att skicka begäran till servern, filens storlek som erhållits som svar, den numeriska koden som anger status för svaret som ges av servern (framgångsrik, fel osv.) och andra parametrar om operativsystemet och datorns miljö.
Denna data kan användas endast för att erhålla anonym statistisk information om webbplatserna och för att kontrollera att de fungerar korrekt. Informationen kan användas för att fastställa ansvar vid eventuella hypotetiska dataintrång mot webbplatsen.

Data som frivilligt tillhandahålls av användare besökare
Den frivilliga, uttryckliga och frivilliga sändningen av personlig information för att få åtkomst till vissa tjänster, eller för att ställa frågor till adresserna som anges på webbplatserna innebär att data som ingår i avsändarens förfrågan samlas in, vilket är nödvändigt för att kunna svara på dem.
Specifik sammanfattande information kommer att successivt rapporteras eller visas på webbsidor dedikerade till särskilda tjänster vid förfrågan.

kakor
Cookies är datafiler som kan lagras på din dator (eller andra enheter som kan surfa på internet, till exempel smartphone eller surfplatta) när de besöker webbplatser. Vanligtvis innehåller en cookie namnet på webbplatsen från vilken cookien kommer och 'livslängden' på cookien (det vill säga hur länge den kommer att vara kvar på användarens enhet).

Cookies som är nödvändiga för att webbplatserna ska fungera.
Webbplatserna använder session cookies och persistenta cookies endast för att erbjuda en mer effektiv tjänst.
Användningen av sådana cookies begränsas strikt till att överföra sessionsidentifikatorer (bestående av slumpmässiga nummer genererade av servern) som är nödvändiga för att möjliggöra att du kan leverera tjänsterna och funktionerna på webbplatserna på ett omfattande sätt.
De kakor som används på webbplatserna undviker att använda andra dator tekniker som potentiellt kan skada användarnas integritet vid surfning och tillåter inte insamling av data som direkt identifierar användaren.
Intresserade parter som inte vill ha de aktuella kakorna kommer att kunna ta bort dem efter att ha surfat genom att helt enkelt gå till integritetsinställningarna i din webbläsare och välja alternativet att ta bort kakorna.

Cookies används för samlad analys av besök på webbplatsen.
Mosaik S.p.A. Använder aggregatanalysverktyg för webbplatser som tillåter dig att förbättra webbplatser (Web Trends och Google Analytics).
I synnerhet använder Google Analytics, systemet som tillhandahålls av Google Inc., cookies som lagras på användarens dator för att möjliggöra för webbplatsens förvaltare att analysera hur användare använder webbplatserna. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatserna av dig (inklusive din IP-adress som anonymiseras genom att ta bort vissa siffror) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatserna, sammanställa rapporter om aktiviteterna för förvaltarna av webbplatserna själva och tillhandahålla andra tjänster relaterade till aktiviteterna på webbplatser och internetanvändning.
Användare som inte vill ha de aktuella kakorna kan förhindra lagringen på din dator med hjälp av den speciella "Webbläsartillägget för Google Analytics Opt" som är tillgängligt från Google på https://tools.google.com/ Besök dlpage/gaoptout. För att aktivera komponenten som hindrar att information om ditt besök skickas, kan du enkelt installera den genom att följa instruktionerna på skärmen, stänga och öppna webbläsaren igen.

Kakor placeras för att visa annonser baserat på intressen
Webbplatserna kan använda tredjepartscookies för att publicera annonser som är anpassade efter användarnas intressen. Denna information samlas in under användarens navigering och har ingen koppling till det konto som användaren loggar in med på webbplatserna.
Specifikt använder Google AdWords Google Inc. navigeringsdata inom området för onlineannonsering för att föreslå annonser som är mest relevanta för dina intressen. Mosaic S.p.A. Fördelen med denna teknik är att den använder navigationsdata på webbplatser för att erbjuda riktad reklam baserat på intresse. Användaren kan avaktivera, delvis eller helt, användningen av cookies genom att besöka Google Adwords-sidorna. https://www.google.it/ads/preferences och https://www.google.it/settings/ annonser / OnWeb
Mer generellt tillåter varje webbläsare användaren att inaktivera tredjepartscookies för att tillhandahålla en onlineannonsering baserad på användarens intressen. Till exempel, i fallet med webbläsaren Firefox kan inaktivering av de aktuella cookies utföras genom att följa anvisningarna på sidan. http://support.mozilla.org/it/kb/Disattivare I fallet med Internet Explorer finns instruktioner om hur du inaktiverar tredjepartscookies på följande länk: http://support.microsoft.com/kb/283185/it

Hur man inaktiverar cookies
Majoriteten av internetwebbläsare är initialt inställda på att automatiskt acceptera kakor. Användaren kan ändra dessa inställningar för att blockera alla kakor eller för att varna om kakor som skickas till din enhet. Det finns flera sätt att hantera kakor. Användaren kan hänvisa till bruksanvisningen eller hjälpskärmen i din webbläsare för att lära sig hur man justerar eller ändrar inställningarna för din webbläsare.
Vid användning av olika enheter (till exempel dator, smartphone, surfplatta osv.) måste användaren se till att varje webbläsare på varje enhet är inställd för att återspegla dina preferenser för cookies.

Frivillig tillhandahållande av data
Förutom det som anges för navigeringsdata är användaren fri att lämna personuppgifter genom användningen av specifika avsnitt på webbplatserna och begära eller begära att informativt material eller andra kommunikationer skickas.
Deras frånvaro kan endast göra det omöjligt att uppfylla begäran.

Behandlingsmetod
Personuppgifter behandlas med hjälp av automatiserade verktyg under den tid som strikt krävs för att uppnå de syften för vilka de samlades in.
Specifika säkerhetsåtgärder följs för att förhindra förlust av data, olaglig eller felaktig användning och obehörig åtkomst.
Mosaik S.p.A., För att minimera eventuella risker avseende integritet, tillgänglighet och integritet hos personuppgifter som samlas in och behandlas har alla nödvändiga säkerhetsåtgärder enligt lag vidtagits.

Intressenternas rättigheter
De ämnen vars personuppgifter det hänvisas till har rätt att när som helst få bekräftelse på om sådana uppgifter existerar eller inte och att känna till dess innehåll och ursprung, verifiera dess noggrannhet eller begära dess integration eller uppdatering eller korrigering (Artikel 7 i Lagstiftningsdekret nr. 196/2003).
Enligt denna artikel har rätt att begära att uppgifter som behandlas i strid med lagen ska avregistreras, omvandlas till anonym form eller blockeras, och att motsätta sig behandlingen av uppgifterna av legitima skäl.
Förfrågningar bör riktas till Mosaic. S.p.A. Som datahantering.

Logga in

Din varukorg

Det finns inga fler artiklar i din varukorg.